Stručni engleski

Tech Talk
Stručni engleski
10.12.2015.
Tech Talk je kurs u 3 nivoa, namenjen osobama koje rade u tehničkom, industrijskom i naučnom sektoru i imaju potrebu za svakodnevnom komunikacijom na engleskom jeziku.
Detaljnije
The Business
Stručni engleski
10.12.2015.
The Business (1st i 2nd Edition) je poslovni kurs engleskog jezika u 4 nivoa, koji korisnicima pruža jezičku osnovu i veštine koje su im neophodne svakodnevno u neposrednom radnom okruženju.
Detaljnije
Oxford English for Careers
Stručni engleski
Oxford English for Careers serija je namenjena učenicima stručnih škola i mladima koji se obučavaju za sledeće struke: Tourism (3 nivoa), Commerce (2 nivoa), Finance, Nursing (2 nivoa), Medicine (2 nivoa), Technology (2 nivoa), Engineering, Oil and Gas (2 nivoa), ...
Detaljnije
International Express
Stručni engleski
International Express (New Edition) je kurs za učenje engleskog jezika u 5 nivoa. Ovaj kurs na veoma praktičan način korisniku pruža kvalitetnu jezičku podlogu koja je odmah primenljiva, a fokus je na razvijanju komunikativnih veština. 
Detaljnije
Express Series
Stručni engleski
10.12.2015.
Express Series – serija intenzivnih specijalizovanih kurseva za potrebe usko stručnog usavršavanja zaposlenih u određenim oblastima. Može se koristiti i kao dodatni materijal kao i za individualno savlađivanje tematike.
Detaljnije
Business Result
Stručni engleski
10.12.2015.
Business Result je poslovni kurs u 6 nivoa koji polaznicima omogućava sticanje i usavršavanje komunikativnih sposobnosti u neposrednom radnom okruženju. Pored sticanja i utvrđivanja osnovnih jezičkih veština, ovaj kurs podučava polaznike veštinama uspešne poslovne komunikacije.
Detaljnije
Tech Talk
Tech Talk
Tech Talk je kurs u 3 nivoa, namenjen osobama koje rade u tehničkom, industrijskom i naučnom se...
The Business
The Business
The Business (1st i 2nd Edition) je poslovni kurs engleskog jezika u 4 nivoa, koji korisni...
Oxford English for Careers
Oxford English for Careers
Oxford English for Careers serija je namenjena učenicima stručnih škola i mladima koji s...
International Express
International Express
International Express (New Edition) je kurs za učenje engleskog jezika u 5 nivoa. Ovaj kur...
Express Series
Express Series
Express Series – serija intenzivnih specijalizovanih kurseva za potrebe usko stručnog usa...
Business Result
Business Result
Business Result je poslovni kurs u 6 nivoa koji polaznicima omogućava sticanje i usavrša...
The Business
The Business
The Business (1st i 2nd Edition) je poslovni kurs engleskog jezika u 4 nivoa, koji korisni...
Tech Talk
Tech Talk
Tech Talk je kurs u 3 nivoa, namenjen osobama koje rade u tehničkom, industrijskom i naučnom se...
Express Series
Express Series
Express Series – serija intenzivnih specijalizovanih kurseva za potrebe usko stručnog usa...
Oxford English for Careers
Oxford English for Careers
Oxford English for Careers serija je namenjena učenicima stručnih škola i mladima koji s...