Stručni engleski

IN COMPANY 3.0
Stručni engleski
22.03.2021.
Izuzetno popularan program za učenje engleskog za poslovnu komunikaciju.
Detaljnije
The Business 2.0
Stručni engleski
10.12.2015.
The Business (2nd Edition) je poslovni kurs engleskog jezika u 4 nivoa, koji korisnicima pruža jezičku osnovu i veštine koje su im neophodne svakodnevno u neposrednom radnom okruženju.
Detaljnije
International Express
Stručni engleski
International Express (Third Edition) je kurs za učenje engleskog jezika u 5 nivoa. Ovaj kurs na veoma praktičan način korisniku pruža kvalitetnu jezičku podlogu koja je odmah primenljiva, a fokus je na razvijanju komunikativnih veština. 
Detaljnije
Business Result
Stručni engleski
10.12.2015.
Business Result je poslovni kurs koji polaznicima omogućava sticanje i usavršavanje komunikativnih sposobnosti u neposrednom radnom okruženju. Pored sticanja i utvrđivanja osnovnih jezičkih veština, ovaj kurs podučava polaznike veštinama uspešne poslovne komunikacije.
Detaljnije
IN COMPANY 3.0
IN COMPANY 3.0
Izuzetno popularan program za učenje engleskog za poslovnu komunikaciju.
The Business 2.0
The Business 2.0
The Business (2nd Edition) je poslovni kurs engleskog jezika u 4 nivoa, koji korisnicim...
International Express
International Express
International Express (Third Edition) je kurs za učenje engleskog jezika u 5 nivoa...
Business Result
Business Result
Business Result je poslovni kurs koji polaznicima omogućava sticanje i usavršava...
Business Result
Business Result
Business Result je poslovni kurs koji polaznicima omogućava sticanje i usavršava...
The Business 2.0
The Business 2.0
The Business (2nd Edition) je poslovni kurs engleskog jezika u 4 nivoa, koji korisnicim...
International Express
International Express
International Express (Third Edition) je kurs za učenje engleskog jezika u 5 nivoa...
IN COMPANY 3.0
IN COMPANY 3.0
Izuzetno popularan program za učenje engleskog za poslovnu komunikaciju.