NAVIGATE

U najužem izboru za nagrade:

  • ESU English Language Awards 2016
  • The British Council 2017 ELTons Innovation Awards


Program za učenje engleskog namenjen odraslima sa inovativnim pristupom učenju i izvanrednim silabusom koji je kreiran u skladu sa naučnim istraživanjima i praktičnim iskustvima nastavnika.

Nivoi: A1 - C1

SAMPLE PAGES, Lesson overview video

Komponente:

Za učenike: udžbenik i DVD, sa kodom za Online Skills Practice; radna sveska i audio CD sa rešenjima;

Za nastavnike: priručnik za nastavnike sa intenzivnom podrškom, Resource Disk sa dodatnim video uputstvima, aktivnosti svih jezičkih veština za fotokopiranje, testovi, liste reči, evidencija napretka učenika, pedagoške smernice u oblasti diferencijacije, kritičkog mišljenja i komunikacije; CPT – Classroom Presentation Tool – digitalna verzija udžbenika sa integrisanim audio i video sadržajima

Oxford Online Skills Program dostupan na platformi Oxford Learn: aktivacijom koda dobija se pristup zadacima i aktivnostima za razvoj sve četiri jezičke veštine

Sinhronizovan sa Oxford 3000 – listom najfrekventnijih reči. Za dodatno vežbanje se može preuzeti nova aplikacija Oxford 3000 kompatibilna sa udžbenikom, za proveru znanja, upotrebu reči i speling.

Teacher’s site: tekstualni sadržaj priručnika za nastavnike koji se mogu preuzeti, audio sadržaji, dodatne smernice i materijali za rad, rešenja zadataka, testovi, scope and sequence svih nivoa

Student’s site: audio i video materijal za preuzimanje