BRIGHT IDEAS  |  DISCOVER WITH DEX  |  MOUSE AND ME!  |  RAINBOW BRIDGE  | 

PROJECT EXPLORE  |  JUMP IN  |  MIMI`S WHEEL  |  METRO  |


METRO Starter-4

Savremen udžbenik za moderne tinejdžere. Potpuno svež i drugačiji pristup reflektuje način na koji današnji tinejdžeri uče. Metodologija koja razvija samopouzdanje učenika, i polako ih uvodi u samostalno učenje. Jezik se lako usvaja jer su i gramatika i vokabular stavljeni u kontekst pravog života.

Komponente:

Za učenike: udžbenik sa radnom sveskom (Online homework i On the Move aplikacija za telefon)

Za nastavnike: priručnik (CPT, pristup Online homework i On the Move aplikaciji), Teacher’s Resource Centre (downloadable worksheets, tests)

Svaka lekcija ima integrisan video sadržaj u kome nas tipični Američki tinejdžeri uvode u gradivo, likovi su u poznatom okruženju sa različitim setovima vokabulara: leksika, kolokacije, grupe reči sa jakom vizuelnom podrškom. Svaka lekcija ima i dva segmenta za slušanje, dva teksta za čitanje, CLIL tekstovi predstavljaju sadržaje iz Američkih udžbenika a Culture strane sa svetskim temama. Gramatičke partije se uvek obrađuju iz dva dela.

Online Homework pruža mogućnost učenicima da lako I brzo rade zadatke na tabletu ili kućnom računaru, da vežbaju nove sadržaje I dobijaju automatsku proveru tačnosti.

On the Move aplikacija za mobilni telefon omogućava dodatna vežbanja I takođe nudi automatsku povratnu informaciju o tačnosti.

CPT Classroom Presentation Tool: digitalni, video i audio sadržaji, podesiva brzina,  aktivnosti iz udžbenika, lako dostupni, mogućnost prikazivanja tačnih odgovora, I čuvanja vaših beležaka I linkova,  fokus dugme, snimanje govora učenika.

Sample pages

Scope and sequence, worksheets

YouTube presentation