BRIGHT IDEAS  |  DISCOVER WITH DEX  |  MOUSE AND ME!  |  RAINBOW BRIDGE  | 

PROJECT EXPLORE  |  JUMP IN  |  MIMI`S WHEEL  |  METRO  |


JUMP IN

JUMP INTO A WORLD OF FUN


Program iz tri nivoa nemenjen deci uzrasta od 3-5 godina. Kreiran u skladu sa opštim ciljevima predškolskog obrazovanja u čijoj osnovi je storytelling.

Svaki nivo prati kognitivne i razvojne sposobnosti učenika i stvara pozitivnu i zabavnu atmosferu za učenje jezika. Naglasak je stavljen na BICS (Basic Interpersonal Communication Skills) jer je taj segment učenja esencijalan za razvoj samopouzdanja i omogućava deci da efektno komuniciraju čak i u ranoj fazi učenja jezika.

Komponente:

Za učenike: udžbenik (stikeri, pop-outs), Lingokids aplikacija za rad kod kuće

Za nastavnike: priručnika, Teachers Resource Pack (fleš kartice, story cards, 3 lutkice, posteri), CPT, Teacher’s website (phonics program, dodatni materijali, uputstva za koričćenje aplikacije), DVD sa pesmicama i pričama

Koncept:

5 lekcija (za oko 7 časova), 2 projekta, 3 festivala

4 drugara (žaba Frenki, kornjača Tex, patka Dizi i bubamara Spot) žive pored velikog plavog jezera i pozivaju nas da ga zajedno istražujemo kroz mnogobrojne avanture. U pričama, kulturološkim sadržajima i festivalima, pojavljuju se i prava deca.

Prelistajte nekoliko stranica knjige i priručnika ovde.