MOTIVATE je serija posebno kreirana za tinejdžere koji uče engleski u mešovitim grupama, koja ih podstiče da uče o i svetu oko sebe i da razvijaju društvene i socijalne kompetencije, istovremeno sa usvajanjem jezika.   

Komponente:

Student’s Book: sadrži i Digibook (istovetna verzija štampanog izdanja sa audio sadržajima)

Workbook:  sadrži i dva audio CDa  sa dodatnim vežbanjima

Teacher’s Book:  class CD, ready-made testovi, test generator

Motivacija je jedan od glavnih izazova i zadataka u nastavnom procesu, pa je i naziv ovog programa već na prvi pogled privlačan. Udžbenik nudi optimalan gramatički okvir, primeren uzrastu i saznajnim sposobnostima učenika. Odeljci sa gramatikom urađeni su tipski, nude tradicionalne, pregledne tabele i vežbe, a učenicima je takva pregledna struktura dopadljiva i uliva sigurnost. Tekstovi su informativni, edukativni i zanimljivi.

Student’s Book je dobro organizovan. Svaki Unit ima jasnu i preglednu strukturu, omogućava lako snalaženje, kako u radu na času, tako i u samostalnom radu kod kuće. Teme su primerene uzrastu i interesovanjima učenika, ilustracije i fotografije dopadljive, uz pristojan i primeren quirky touch uglavnom na početnim stranama svakog Unit-a.

Workbook je pregledan i lak za snalaženje. Prateći audio CD omogućava učeniku samostalan rad kod kuće kroz obilje raznovrsnih zadataka. Odlike: gradirani/diferencirani zadaci, personalizacija stečenog znanja, Extension – dodatnii zadaci za rad sa naprednim  učenicima, CLIL sadžaji.

Teacher’s Book je izuzetno pregledan, lak za snalaženje i sadrži: audio CD-ove za rad na času, Interactive Classroom, Tests and Exams Multi-ROM editable Word files & audio files for listening tests, Tests Generator Multi-ROM – softver koji omogućava izradu testova po izboru nastavnika i audio fajlove, jasan pregled Unit-a sa navedenim ciljevima i ishodima, posebno izdvojene segmente koji nastavniku olakšavaju rad: Warmer, Language note, Cultural note, Extra activity, More information (linkovi ka sajtovima), Webquest (upućuje učenike na istraživački rad), zadaci za fast finishers, Workbook answers and tapescripts

SAMPLE PAGES

Poklapanje sa CEFR tabelom:

Motivate 1 – A1+

Motivate 2 – A2

Motivate 3 – A2+

Motivate 4 – B1