Opširan program od 10 nivoa za učenje engleskog jezika kao prvog stranog jezika. Od sticanja prvih znanja i opismenjavanja na početnom nivou, do visokog nivoa kompetencija govornog i pisanog jezika. Program jake metodičke strukture.

Komponente: udžbenik (12 lekcija) bez ili sa aktivacionim kodom za elektronsku verziju udžbenika i sa CD-om (audio, video materijal, dodatni sadržaji; radna sveska; CD; ilustrovani rečnik, dodatak sa vežbanjima iz gramatike, DVD, priručnik za nastavnike (kod za pristup Teacher’s Resource centru koji između ostalog i obuhvata test builder, record sheet, metodološke smernice i e-book), fleš kartice, posteri

  • Dodatne komponente nivoa 7-10 su: Exam Practice Book sa testovima za pripremu ispita ali i za samoevaluaciju; The Skills and Reference Dictionary; CD u radnoj svesci sadrži audio materijal, interaktivne zadatke

Nivoi: 1-6 (preA1 - A2); 7-10 (A2+ - B2)

Teacher’s site dodatni materijali

Product page

Sajt za aktivaciju koda