12 - 15

English World 7 - 10
12 - 15
Opširan program od 10 nivoa za učenje engleskog jezika kao prvog stranog jezika. Od sticanja prvih znanja i opismenjavanja na početnom nivou, do visokog nivoa kompetencija govornog i pisanog jezika. Program jake metodičke strukture.
Detaljnije
METRO Starter - 3
12 - 15
Savremen udžbenik za moderne tinejdžere. Potpuno svež i drugačiji pristup reflektuje način na koji današnji tinejdžeri uče. Metodologija koja razvija samopouzdanje učenika, i polako ih uvodi u samostalno učenje. Jezik se lako usvaja jer su i gramatika i vokabular stavljeni u kontekst pravog života.
Detaljnije
Motivate! 1-4
12 - 15
19.10.2020.
MOTIVATE je serija posebno kreirana za tinejdžere koji uče engleski u mešovitim grupama, koja ih podstiče da uče o i svetu oko sebe i da razvijaju društvene i socijalne kompetencije, istovremeno sa usvajanjem jezika.   
Detaljnije
Project Explore
12 - 15
26.08.2019.
PROJECT EXPLORE Project Explore je program od pet nivoa za učenike od 10-14/15 godina, A1-B1 Utemeljen na oprobanoj, dokazanoj metodologiji iz poznatog programa Project, ali sa potpuno novim dinamičnim, modernim sadržajima. Komponente: udžbenik, radna sveska sa Online Practice kodom, e-book, CD, Teacher’s Pack (priručnik za nastavnik...
Detaljnije
Motivate! 1-4
Motivate! 1-4
MOTIVATE je serija posebno kreirana za tinejdžere koji uče engleski u mešovitim grupama, k...
English World 7 - 10
English World 7 - 10
Opširan program od 10 nivoa za učenje engleskog jezika kao prvog stranog jezika. Od stican...
METRO Starter - 3
METRO Starter - 3
Savremen udžbenik za moderne tinejdžere. Potpuno svež i drugačiji pristup reflektuje način na koj...
Project Explore
Project Explore
PROJECT EXPLORE Project Explore je program od pet nivoa za učenike od 10-14/15 godina, A1-B1 Ut...
Project Explore
Project Explore
PROJECT EXPLORE Project Explore je program od pet nivoa za učenike od 10-14/15 godina, A1-B1 Ut...
Motivate! 1-4
Motivate! 1-4
MOTIVATE je serija posebno kreirana za tinejdžere koji uče engleski u mešovitim grupama, k...
METRO Starter - 3
METRO Starter - 3
Savremen udžbenik za moderne tinejdžere. Potpuno svež i drugačiji pristup reflektuje način na koj...
English World 7 - 10
English World 7 - 10
Opširan program od 10 nivoa za učenje engleskog jezika kao prvog stranog jezika. Od stican...