Privatne škole

Stručni i poslovni engleski
Tech Talk
Stručni i poslovni engleski
The Business
Stručni i poslovni engleski
Oxford English for Careers
Stručni i poslovni engleski
International Express
Stručni i poslovni engleski
Express Series
Stručni i poslovni engleski
Business Result
Tech Talk
Tech Talk
Tech Talk je kurs u 3 nivoa, namenjen osobama koje rade u tehničkom, industrijskom i naučnom se...
The Business
The Business
The Business (1st i 2nd Edition) je poslovni kurs engleskog jezika u 4 nivoa, koji korisni...
Oxford English for Careers
Oxford English for Careers
Oxford English for Careers serija je namenjena učenicima stručnih škola i mladima koji s...
International Express
International Express
International Express (New Edition) je kurs za učenje engleskog jezika u 5 nivoa. Ovaj kur...
Express Series
Express Series
Express Series – serija intenzivnih specijalizovanih kurseva za potrebe usko stručnog usa...
CAE Cambridge English: Advanced
CAE Cambridge English: Advanced
Cambridge English: Advanced, Cambridge English: First Practice Tests, Ready for Advanced,&...
FCE Cambridge English: First
FCE Cambridge English: First
First Result, First Masterclass, New Fast Class, Laser B2, Code Red B2, Rea...
Business Result
Business Result
Business Result je poslovni kurs u 6 nivoa koji polaznicima omogućava sticanje i usavrša...
The Business
The Business
The Business (1st i 2nd Edition) je poslovni kurs engleskog jezika u 4 nivoa, koji korisni...
PET Cambridge English: Preliminary
PET Cambridge English: Preliminary
PET Masterclass, PET Result, Laser B1, Ready For PET, Code Blue B1, PET Tes...