Predškolske ustanove

Katalog predškolske ustanove
Katalog predškolske ustanove
Oxford University Press i Macmillan Education nude veliki izbor programa i materijala za decu predškolskog uzrasta. Programi su bez čitanja i pisanja sa prilagođenom metodologijom koja uključuje lutke i maske, priče, priče u slikama, postere, stripove, pesmice, glumu i pojmovne slike (flashcards).
Detaljnije
Captain Jack
Aktuelni programi
08.12.2015.
Captain Jack je program namenjen deci predškolskog uzrasta starosti od 3 do 6 godina. Ima tri nivoa: Hello Jack, Captain Jack 1 i Captain Jack 2. Postoje dve varijante udžbenika: od 6, odnosno 8 nastavnih jedinica. Sadržaj udžbenika prati kognitivni razvoj deteta i pogoduje svim vidovima inteligencije. Glavni likovi ...
Detaljnije
Playtime
Aktuelni programi
08.12.2015.
Playtime je je program namenjen deci predškolskog uzrasta starosti od 3 do 6 godina. Ima tri nivoa: Starter, Playtime A i Playtime B. Sadržaj programa pogoduje svim vidovima inteligencije zbog bogatstva i raznovrsnosti nastavnog materijala i korišćenja različitih vidova medija - od ilustrovanih knjiga za čitanje priča, preko...
Detaljnije
Cheeky Monkey
Aktuelni programi
08.12.2015.
Cheeky Monkey je takođe namenjen deci predškolskog uzrasta starosti od 3 do 6 godina. Ima tri nivoa: Hello Cheeky, Cheeky Monkey 1 i 2. Pored udžbenika ovaj program ima i radnu svesku, kao i propratni audio CD na prvom nivou, odnosno MultiROM na druga dva nivoa. Na ovim digitalnim komponentama nalaze se pesmice, priče i dodatne igr...
Detaljnije
Cookie and friends
Aktuelni programi
Cookie and friends je program namenjen deci predškolskog uzrasta starosti od 3 do 6 godina. Ima tri nivoa:Starter, Cookie A i Cookie B. Ono po čemu se izdvaja od drugih je posebna metodika koja se primenjuje u nastavi  i izuzetno bogat komplet za nastavnike koji pokriva sva tri nivoa.
Detaljnije
Katalog predškolske ustanove
Katalog predškolske ustanove
Oxford University Press i Macmillan Education nude veliki izbor programa i materijala za decu pred&s...
Captain Jack
Captain Jack
Captain Jack je program namenjen deci predškolskog uzrasta starosti od 3 do 6 godina. Im...
Playtime
Playtime
Playtime je je program namenjen deci predškolskog uzrasta starosti od 3 do 6 godina. Ima...
Cheeky Monkey
Cheeky Monkey
Cheeky Monkey je takođe namenjen deci predškolskog uzrasta starosti od 3 do 6 godina. Im...
Cookie and friends
Cookie and friends
Cookie and friends je program namenjen deci predškolskog uzrasta starosti od 3 do 6 godi...
Cookie and friends
Cookie and friends
Cookie and friends je program namenjen deci predškolskog uzrasta starosti od 3 do 6 godi...
Captain Jack
Captain Jack
Captain Jack je program namenjen deci predškolskog uzrasta starosti od 3 do 6 godina. Im...
Cheeky Monkey
Cheeky Monkey
Cheeky Monkey je takođe namenjen deci predškolskog uzrasta starosti od 3 do 6 godina. Im...
Katalog predškolske ustanove
Katalog predškolske ustanove
Oxford University Press i Macmillan Education nude veliki izbor programa i materijala za decu pred&s...
Playtime
Playtime
Playtime je je program namenjen deci predškolskog uzrasta starosti od 3 do 6 godina. Ima...