Autori: Kathy Gude, Jayne Wildman, Michael Duckworth, Paul Kelly

Osnovne komponente:

• Udžbenik

• Radna sveska

• Priručnik za nastavnika

• Testovi

• Audio CD

New Matrix udžbenik razvija sve četiri glavne jezičke veštine koje su prezentovane u kontekstu, ali i upoznaje učenike sa osnovnim ispitnim formama i tehnikama. Kulturni kontekst udžbenika omogućava učenicima da razumeju jezik bolje tako što se upoznaju sa kulturološkim razlikama unutar zemalja engleskog govornog područja.

Aktivnosti Time to talk, Soundbites, Quick filler i Optional activity omogućavaju nastavniku da promeni dinamiku časa ili da premosti aktivnosti. Sva vežbanja su dizajnirana tako da razvijaju komunikativne veštine kroz diskusiju, rešavanje problema, poređenja i kontrastiranja. Rečnik je predstavljen u leksičkim grupama kroz kolokacije i tvorbu reči.

Gramatika je predstavljena u jasnom kontekstu u svakoj lekciji sa vežbama različitog tipa, od induktivnih do deduktivnih i od kontrolisanih do slobodnih.