Autori: David Spencer, Lynda Edwards, Frances Treloar

Osnovne komponente:

• Udžbenik

• Radna sveska

• Priručnik za nastavnike + test CD + kod za pristup materijalu na internetu

• Audio CD

 

Dodatne komponente:

• Softver za interaktivnu tablu 

 

Gateway serija  je namenjena srednješkolskom uzrastu od 14-19 godina i ima za cilj da kroz akademski i kulturološki  bogat sadržaj i povezivanje gradiva sa drugim predmetima , opremi polaznike odgovarujućim nivoom znanja engleskog jezika, neophodnim veštinama za polaganje završnih ispita i što je najvažnije spremnošću za daljim radom na sebi.

U okviru samih celina obrađuju se leksika, jezičke veštine i gramatika u kontekstu, dok se u sredini svake teme nalazi odeljak  CLICK onto (akronim za  Cross-Curicular, Literature and International Cultural Knowledge) u kome se obrađuju sadržaji iz drugih nastavnih predmeta, ali i kulturološke specifičnosti zemalja u kojima se govori engleski. Udžbenik je bogat vežbama za utvrđivanje gradiva koje su raznovrsne i omogućavaju učenicima da postepeno usvoje gradivo.

Sadržaj udžbenika proraćen je adekvatnim vežbama u radnoj svesci, koja pored toga još nudi i  dodatne vežbe namenjene razvijanju vokabulara, proširivanju znanja gramatičkih pravila i razvijanja svih veština. Na kraju radne sveske nalazi se i jednojezički rečnik reči iz udžbenika sa adekvatno adaptiranim objašnjenjima.

U priručniku za nastavnike se pored standardnih proceduralnih beleški za vođenje časa nalaze i metodološki saveti, ideje za video materijal koji može da se koristi uz program, dodatne vežbe za učenike sa slabijim znanjem, ali i za one kojima je potreban dodatni izazov, a tu su i  testovi  na CD-u (polugodišnji, godišnji i testovi za kraj svake  lekcije koji se mogu uređivati prema nahođenju nastavnika, dati u dve verzije).

Download dokumenata: