Autori: Liz Soars, John Soars

Osnovne komponente: 

• Udžbenik sa i-Tutor interaktivnim DVD-ROMom

• Radna sveska sa i-Checker CD-ROMom

• Priručnik za nastavnika sa CDom sa dodatnim materijalima

• Testovi

• Audio CD

Dodatne komponente:

• iTools (softver za interaktivnu tablu)

• Academic Skills (Reading, Writing, and Study Skills)

Najprodavaniji kurs engleskog jezika na svetu prošle godine je doživeo četvrto izdanje! Headway svojom dokazanom metodologijom već 28 godina pomaže učenicima širom sveta da ovladaju veštinama neophodnim za razumevanje i komunikaciju na engleskom jeziku.

Zahvaljujući brojnim povratnim informacijama od korisnika programa program je doživeo unapređenja po pitanju vizeulne prezentacije i dizajna, povezanosti sadržaja komponenata učeničkog kompleta, i što je najvažnije potpuno osavremenjavanje tekstualnih sadržaja.

Širok spektar jezičkih vežbi pruža mogućnost za izbalansiran razvoj sve četri jezičke veštine. Njih karakteriše uvek realističan kontekst i međusobna integrisanost (uvek se u okviru jednog vežbanja radi na razvoju najmanje dve veštine istovremeno), dok dodatne interaktivne komponente u vidu CD-ROMova koji idu uz knjigu i radnu svesku omogućavaju samostalni rad kod kuće prilagođen svakom učeniku ponaosob.

Resursi za nastavu:


Download dokumenata:

  1. Pripreme za časove New Headway Intermediate 4th Edition
  2. Pripreme za časove New Headway Pre-Intermediate 4th Edition