Insight

 

Gateway

New Headway 4th Edition

 

Napomena:

Standarde na nivou globalnog plana nastavnici osmišljavaju sami u skladu sa Pravilnikom o opštim standardima postignuća za kraj srednjeg obrazovanja za strani jezik.

Pravilnik o opštim standardima postignića koji je objavilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja možete preuzeti na sledećem linku:

Pravilnik o opštim standardima postignića