Srednje škole

Planovi i pripreme za srednju školu
Srednje škole
Planovi i pripreme za srednju školu
Detaljnije
Tourism
Srednje škole
08.12.2015.
Tourism  je namenjen nastavi engleskog jezika u srednjim ugostiteljsko-turističkim školama i koncipiran je tako da učenike opskrbi jezičkim veštinama potrebnim za njihov budući poziv.
Detaljnije
ProFile
Srednje škole
08.12.2015.
Udžbenik je namenjen nastavi engleskog jezika u srednjim ekonomskim školama. Zasnovan je na praktičnoj komunikativnoj metodologiji, a gramatika se obrađuje pristupom učenja putem navođenog otkrića. ProFile sadrži više gramatike, više obnavljanja, više pisanja i pažljivije izdiferenciranu prezentaciju jezika od ...
Detaljnije
New Matrix
Srednje škole
08.12.2015.
New Matrix udžbenik razvija sve četiri glavne jezičke veštine koje su prezentovane u kontekstu, ali i upoznaje učenike sa osnovnim ispitnim formama i tehnikama. Kulturni kontekst udžbenika omogućava učenicima da razumeju jezik bolje tako što se upoznaju sa kulturološkim razlikama unutar zemalja engleskog govornog područja....
Detaljnije
Insight
Srednje škole
07.12.2015.
Udžbenik Insight je namenjen učenicima srednjoškolskog uzrasta. Na veoma inspirativan način podstiče i motiviše razvijanje svih jezičkih veština podjednako. Bavi se opštim temama, dešavanjima u svetu, povezuje sadržaje sa istorijskim činjenicama i mitovima, i nudi pregršt podataka i referenci za d...
Detaljnije
Gateway
Srednje škole
07.12.2015.
Gateway serija  je namenjena srednješkolskom uzrastu od 14-19 godina i ima za cilj da kroz akademski i kulturološki  bogat sadržaj i povezivanje gradiva sa drugim predmetima , opremi polaznike odgovarujućim nivoom znanja engleskog jezika, neophodnim veštinama za polaganje završnih ispita i što je na...
Detaljnije
New Inside Out
Srednje škole
07.12.2015.
New Inside Out je moderan, dinamičan udžbenik, tematski prilagođen mlađim ljudima, sa naglaskom na konverzaciji. Gramatičke partije su date kroz dijaloge, u kontekstu, što omogućava lakše usvajanje, a tekstovi su duhoviti i interesantni što dodatno motiviše učenike. Gradivo se dalje utvrđuje kroz personalizovane vež...
Detaljnije
Solutions
Srednje škole
07.12.2015.
Solutions je serija udžbenika namenjenih nastavi engleskog jezika u srednjim školama i gimnazijama. Sadrži 10 nastavnih tema od kojih je svaka podeljena na 7 nastavnih jedinica sa jasno definisanim kognitivnim ciljem. Svaka stranica u udžbeniku odgovara jednom školskom času, a svaki čas jasno definiše cilj koji bi učenici ...
Detaljnije
New Headway 4th Edition
Srednje škole
Najprodavaniji kurs engleskog jezika na svetu prošle godine je doživeo četvrto izdanje! Headway svojom dokazanom metodologijom već 27 godina pomaže učenicima širom sveta da ovladaju veštinama neophodnim za razumevanje i komunikaciju na engleskom jeziku.
Detaljnije
Planovi i pripreme za srednju školu
Planovi i pripreme za srednju školu
Planovi i pripreme za srednju školu
Tourism
Tourism
Tourism  je namenjen nastavi engleskog jezika u srednjim ugostiteljsko-turističkim &scaron...
ProFile
ProFile
Udžbenik je namenjen nastavi engleskog jezika u srednjim ekonomskim školama. Zasnovan je na p...
New Matrix
New Matrix
New Matrix udžbenik razvija sve četiri glavne jezičke veštine koje su prezentovane u kon...
Insight
Insight
Udžbenik Insight je namenjen učenicima srednjoškolskog uzrasta. Na veoma inspirativ...
New Headway 4th Edition
New Headway 4th Edition
Najprodavaniji kurs engleskog jezika na svetu prošle godine je doživeo četvrto izdanje! ...
Insight
Insight
Udžbenik Insight je namenjen učenicima srednjoškolskog uzrasta. Na veoma inspirativ...
Solutions
Solutions
Solutions je serija udžbenika namenjenih nastavi engleskog jezika u srednjim školama i g...
Planovi i pripreme za srednju školu
Planovi i pripreme za srednju školu
Planovi i pripreme za srednju školu
Gateway
Gateway
Gateway serija  je namenjena srednješkolskom uzrastu od 14-19 godina i ima za cilj ...