Autori: Stella Maidment, Lorena Roberts

Osnovne komponente:

• Udžbenik

• Radna sveska+MultiROM

• Priručnik za nastavnike

• Audio CD

• Komplet za nastavnike

• Godišnji, operativni plan i dnevne pripreme

 

Dodatne komponente:

• iTools (softver za interaktivnu tablu)

Happy Street je nastavak udžbenika Happy House 1 i 2 i prati već poznate likove koji sada proširuju svoje vidike i uče o svetu koji ih okružuje van kuće. Namenjen je učenicima trećeg i četvrtog razreda. Sadržaj programa je u skladu sa nastavnim planom i programom, a osmišljen je tako da nastavi rad na razvijanju veština čitanja i pisanja koji je započet u drugom razredu.

Kako bi učenici zavoleli čitanje uvedeni su tekstovi u stripu namenjeni aktiviranju pasivnog rečnika. Colin in Computerland je uzbudljiva avanturistička priča u stripu koja omogućava da učenici obnove gradivo, dok se u delu Extended readingnalaze interesantni tekstovi koji prate temu lekcije.  Pesmice na audio materijalu ciljano su pisane za ovaj udžbenik tako da prate rečnik i jezičke strukture određene nastavne jedinice.

Korisnicima udžbenika Happy Street, kako učenicima, tako i nastavnicima, dostupni su posredstvom internet stranica i  dodatni materijali u vidu pesmica, priča, igrica, testova i saveta samog autora. 

Internet stranica sa dodatnim materijalima.

 

Internet stranica za nastavnike koji koriste Happy House, sa dodatnim testovima, vežbama i savetima od samog autora udžbenika kao i usklađenost Happy Streeta sa jezičkim portfoliom dostupna je prilikom registrovanja u Teacher’s Club klikom na link.