Autor: Tom Hutchinson

Osnovne komponente:

• Udžbenik

• Radna sveska sa CD-ROMom

• Priručnik za nastavnike sa testovima

• Audio CD

• Godišnji, operativni plan i dnevne pripreme

 

Dodatne komponente:

• Kulturološki DVD

• iTools (softver za interaktivnu tablu)

 

Udžbenik Project je usklađen sa zahtevima nastavnog plana i programa Republike Srbije i namenjen je upotrebi u višim razredima osnovne škole (od 4. do 8. razreda). Program ima šest nastavnih jedinica sa po četiri lekcije iza kojih slede dodatne lekcije koje su u skladu sa temom: Culture, English Across the Curriculum, Project i Song.  

Raznovrsnost materijala i aktivnosti koje nudi ovaj program podstiče autonomiju učenika i olakšava rad nastavnicima sa učenicima različitih nivoa znanja i sposobnosti.  S tim u vezi, u radnoj svesci se mogu naći vežbanja prilagođena različitim sposobnostima učenika i nivoima znanja, kao i  stranice na kojima učenici mogu samostalo da proveravaju svoj napredak. CD ROM koji se nalazi u radnoj svesci omogućava učenicima da vežbaju gramatiku i rečnik kroz veliki broj igara, kao i da pogledaju odabrani materijal sa kulturološkog DVD-a. 

U priručniku za nastavnike, pored standardnih proceduralnih beleški, mogu se naći i dodatne ideje za nastavu, kulturološke informacije i testovi za proveru znanja. Nastavnici takođe dobijaju i dodatne testove na CD-u. 

Project se može pohvaliti i jako dobrom internet stranicom za korisnike ( nastavnike i učenike) na kojoj se može pronaći obilje dodatnog materijala i interaktivnih vežbica. 

Pomoćna internet stranica za učenike koji koriste Project sadrži dodatne vežbe iz rečnika i gramatike, testove i poznavanje svakodnevog engleskog.

  

Internet stranica za nastavnike koji koriste Project, sa dodatnim testovima, vežbama i savetima autora udžbenika Toma Hutchinsona. Usklađenost Project-a sa jezičkim portfolijom dostupna je prilikom registrovanja u Teacher’s club klikom na link.