Autori: Stella Maidment, Lorena Roberts

Osnovne komponente:

• Udžbenik

• Radna sveska+MultiROM

• Priručnik za nastavnike

• Audio CD

• Komplet dodatnog materijala za nastavnike

• Godišnji, operativni plan i dnevne pripreme

Dodatne komponente:

• iTools (softver za interaktivnu tablu)

• Radna sveska za vežbanje latiničnog pisma (Happy Alphabet Book)

 

Happy House udžbenik je namenjen upotrebi u prva dva razreda osnovne škole. Sadržaj programa je u skladu sa nastavnim planom i programom Republike Srbije.

Prvi nivo udžbenika je u potpunosti bez čitanja i pisanja, a usvajanje jezika vrši se putem pesmica i priča koje čine okosnicu samog programa. Drugi nivo postepeno uključuje  veštine pisanja i čitanja, istovremeno nastavljajući započeti rad na razvijanju veština slušanja i govora. Sav materijal koji se nalazi u udžbeniku propraćen je adekvatnim vežbama u radnoj svesci, a nastavnicima je na raspolaganju iHappy Alphabet Book, dodatni matrijal za upoznavanje sa alfabetom.

Raznovrsne aktivnosti, vesele pesme, zanimljive priče, interaktivne vežbe na MultiROM-u i druženje sa simpatičnim likovima, omogućavaju deci da na zabavan način, kroz igru i pesmu, usvoje propisano gradivo bez poteškoća i zavole engleski jezik.

Korisnicima udžbenika Happy House, kako učenicima, tako i nastavnicima, dostupni su posredstvom internet stranica i dodatni materijali u vidu pesmica, priča, igrica, testova i saveta samog autora. 

Internet stranica sa dodatnim materijalima.

                                                              

Internet stranica za nastavnike koji koriste Happy House, sa dodatnim testovima, vežbama i savetima od samog autora udžbenika kao i usklađenost Happy Housa-a sa jezičkim portfoliom dostupna je prilikom registrovanja u Teacher’s Club klikom na link.