Поштовани сарадници,

У складу са текућом реформом образовања и изменом наставних планова и програма, за школску 2020/21. годину смо припремили нове уџбенике који су одобрени од стране Министарства просвете. Уџбеници су усклађени са  програмима наставе и учења,  циљевима и задацима наставе енглеског језика као и дефинисаним исходима и општим стандардима постигнућа за крај основног образовања.


Напомена: Уџбеници за 4. и 8. разред налазе се у Kаталогу одобрених уџбеника из 2016. године
(4. разред: Happy Street 2, Project 1, 4th edition;
за 8. разред: Project 5, 3rd edition и Project 5, 4th edition) и школе настављају да их користе према раније направљеном избору.

Свим наставницима који користе наше уџбенике бесплатно обезбеђујемо:

  • Комплет уџбеника и приручник за наставнике
  • Годишњe и месечнe плановe (исходи, стандарди, међупредметне компетенције),
  • Дневне припреме према новом формату
  • Додатна наставна средства: аудио ЦД, CPT (Classroom Presentation Tool), дидактички материјали, ДВД, тестови

Наставницима ће, до почетка школске године, бити на располагању и детаљне, дневне припреме за све измењене разреде.

Новина је и приручник за наставнике за ново издање Happy Street 1, 3rd edition које можете преузети овде.

 


 

1.
razred

Happy House 1, 3rdedition

Решење:
650-02-00044/2018-07
2.
razred

Happy House 2, 3rd edition

Решење:
650-02-00014/2019-07

3.
razred

Happy Street 1, 3rd edition

Решење:
650-02-00502/2019-07

4.
razred

Happy Street 2, 3rd edition

Решење:
650-02-00812/2010-06
4.
razred

Project 1, 4th edition

Решење:
650-02-186/2010-06
5.
razred

Project 2, Serbian edition

Решење:
650-02-00045/2018-07
6.
razred

Project 3, Serbian edition

Решење:
650-02-00015/2019-07
7.
razred

Project 4, Serbian edition

Решење:
650-02-00503/2019-07
8.
razred

Project 5, 4th edition

Решење:
650-02-184/2014-06