Поштовани сарадници,

У складу са текућом реформом образовања и изменом наставних планова и програма, за школску 2020/21. годину смо припремили нове уџбенике који су одобрени од стране Министарства просвете. Уџбеници су усклађени са  програмима наставе и учења,  циљевима и задацима наставе енглеског језика као и дефинисаним исходима и општим стандардима постигнућа за крај основног образовања.

 

Ове школске године у понуди су акредитовани наслови према новим наставним плановима и програмима:

Напомена: Уџбеници за 4. и 8. разред налазе се у Kаталогу одобрених уџбеника из 2016. године
(4. разред: Happy Street 2, Project 1, 4th edition;
за 8. разред: Project 5, 3rd edition и Project 5, 4th edition) и школе настављају да их користе према раније направљеном избору.
 

Свим наставницима који користе наше уџбенике бесплатно обезбеђујемо:

  • Комплет уџбеника и приручник за наставнике
  • Годишњe и месечнe плановe (исходи, стандарди, међупредметне компетенције),
  • Дневне припреме према новом формату
  • Додатна наставна средства: аудио ЦД, CPT (Classroom Presentation Tool), дидактички материјали, ДВД, тестови

 

Клијентима ће ускоро бити достављени промотивни примерци нових издања а заинтересовани наставници могу их поручити путем мејла: office@englishbook.rs

Прелистајте узорке:

Happy Street 1, енглески језик за 3.разред - уџбеник и радна свеска

Project 4, Serbian edition, енглески језик за 7.разред - уџбеник и радна свеска