Nova školska godina – novi udžbenici

 

Najnovije izdanje udžbenika i radnih svezaka ‘’Happy House’’, za učenike 1. i 2. razreda osnovne škole, i ‘’Project’’, za učenike 5. i 6. razreda osnovne škole, u izdavaštvu ‘’The English book’’ knjižara -  predstavlja moderan, stimulativan i raznovrstan nastavni materijal sa edukativnim sadržajima za učenje koje lako angažuje pažnju učenika i motiviše njihovu radoznalost ka usvajanju novog znanja svojim dinamičnim i zanimljivim konceptom.

Oxfordovo poslednje dopunjeno izdanje udžbenika - Serbian edition - kroz obilje materijala za rad na času i kod kuće učenicima olakšava upoznavanje engleskog jezika, kao i usavršavanje istog, kroz udžbenike i radne sveske za starije razrede, dok se roditeljima pruža mogućnost da putem onlajn platforme u svakom trenutku imaju uvid u školsko gradivo preko mobilnog telefona ili računara.

Odobren komplet udžbenika od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije u potpunosti je usklađen sa nastavnim planom i programom i pruža mogućnost nastavnicima da olakšaju svoja predavanja đacima i da kroz interakciju sa njima koncipiraju čas bez obzira na različite sposobnosti i nivoe znanja učenika.

Komponente programa‘’Happy House’’ za 1. i 2. razred osnovne škole:

 • Udžbenik sa integrisanom random sveskom
 • Multi – rom sa pregršt zadataka I materijala
 • CPT (Classroom Presentation Tool)
 • Komplet za nastavnike (posteri, fleš kartice)
 • Top up komplet za nastavnike ( 8 postera povezanih sa lekcijama, 42 kartice sa pričama)
 • Audio CD koji prati pesmice iz knjige
 • Happy alphabet book – za opismenjavanje

Komponente programa ‘’Project’’ za 5. i 6. razred osnovne škole:

 • Udžbenik
 • Radna sveska
 • Priručnik za nastavnike
 • CD rom
 • CPT (Classroom presentation tool)
 • Kod za onlajn platform
 • Testovi

Zašto odabrati ‘’Project’’ i ‘’Happy House’’ program učenja engleskog jezika za osnovce u vašoj školi?

Moderan, intersantan, stimulativan i raznovrstan edukativan sadržaji za niže i više razrede lako je prilagodljiv odeljenjima sa učenicima različitih sposobnosti i nivoa znanja.

Udžbenici i radne sveske poseduju obilje materijala za rad sa nastavnicima koji se nikada neće morati dodatno pripremati za predstojeće časove.

Lako angažuje pažnju učenika svojom dinamičnošću i kreativnim i zanimljivim sadržajem.

 

The English Book

Staro Sajmište 29, Novi Beograd

Tel: 011/ 31 31 044

Mob: 065/ 31 31 044

e-mail: office@englishbook.rs