Свим наставницима који користе наше уџбенике бесплатно обезбеђујемо:

  • Комплет уџбеника и приручник за наставнике
  • Годишњe и месечнe плановe (исходи, стандарди, међупредметне компетенције),
  • Дневне припреме према новом формату
  • Додатна наставна средства: аудио ЦД, CPT (Classroom Presentation Tool), дидактички материјали, ДВД, тестови

 Припреме за друго полугодиште биће објављене ускоро.


 

1.
razred

Happy House 1, 3rdedition

Решење:
650-02-00044/2018-07
2.
razred

Happy House 2, 3rd edition

Решење:
650-02-00014/2019-07

3.
razred

Happy Street 1, 3rd edition

Решење:
650-02-00502/2019-07

4.
razred

Happy Street 2, New edition

Решење:
650-02-00812/2010-06
4.
razred

Project 1, 4th edition

Решење:
650-02-186/2010-06
5.
razred

Project 2, Serbian edition

Решење:
650-02-00045/2018-07
6.
razred

Project 3, Serbian edition

Решење:
650-02-00015/2019-07
7.
razred

Project 4, Serbian edition

Решење:
650-02-00503/2019-07
8.
razred

Project 5, 4th edition

Решење:
650-02-184/2014-06