Teacher`s Corner

Digitalni resursi
Teacher`s Corner
Digitalni i online sadržaji i resursi za osnovne i srednje škole
Detaljnije
Project Competition is back!!
Teacher`s Corner
PROJECT COMPETITION 2021
Detaljnije
Kako se registrovati i koristiti digitalne resurse
Teacher`s Corner
Odobreni udžbenici za osnovnu školu
Teacher`s Corner
Поштовани сарадници, У складу са текућом реформом образовања и изменом наставних планова и програма, за школску 2020/21. годину смо припремили нове уџбенике који су одобрени од стране Министарства просвете. Уџбеници су усклађени са  програмима наставе и учења,  циљевима и задацима наставе енглеског језика као и дефинисаним исходима и опш...
Detaljnije
Odobreni udžbenici za školsku 2020/2021. godinu
Teacher`s Corner
Odobreni udžbenici za školsku 2020/2021. godinu
Detaljnije
Digitalni resursi
Digitalni resursi
Digitalni i online sadržaji i resursi za osnovne i srednje škole
Project Competition is back!!
Project Competition is back!!
PROJECT COMPETITION 2021
Kako se registrovati i koristiti digitalne resurse
Kako se registrovati i koristiti digitalne resurse
Detaljna korisnička uputstva.
Odobreni udžbenici za osnovnu školu
Odobreni udžbenici za osnovnu školu
Поштовани сарадници, У складу са текућом реформом образовања и изменом наставних планова и програма...
Odobreni udžbenici za školsku 2020/2021. godinu
Odobreni udžbenici za školsku 2020/2021. godinu
Odobreni udžbenici za školsku 2020/2021. godinu
Odobreni udžbenici za školsku 2020/2021. godinu
Odobreni udžbenici za školsku 2020/2021. godinu
Odobreni udžbenici za školsku 2020/2021. godinu
Odobreni udžbenici za osnovnu školu
Odobreni udžbenici za osnovnu školu
Поштовани сарадници, У складу са текућом реформом образовања и изменом наставних планова и програма...
Kako se registrovati i koristiti digitalne resurse
Kako se registrovati i koristiti digitalne resurse
Detaljna korisnička uputstva.
Digitalni resursi
Digitalni resursi
Digitalni i online sadržaji i resursi za osnovne i srednje škole
Project Competition is back!!
Project Competition is back!!
PROJECT COMPETITION 2021